Statek w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki.

Proverbia

Amor vincit omnia
miłość wszystko zwycięża.

Carum est, quod rarum est
to co rzadkie, jest cenne.

Dies diem docet
dzień uczy dzień.

Honesta fama melior pecuniae
dobra sława lepsza od pieniędzy.

Finis coronat opus
koniec wieńczy dzieło.

Ignavis semper feriae
leniwi zawsze mają wakacje.

Pecuniae imperare non servire oportet
pieniądzowi należy rozkazywać, nie służyć.

Accipere praestat quam inferre iniuriam
lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.

Dura lex, sed lex
twarde prawo, ale prawo.

Amici fures temporum
przyjaciele to złodzieje czasu.

Verba volant, scripta manent
słowa ulatują pismo pozostaje.

Non omne, quod nitet, aurum est
nie wszystko złoto, co się świeci.

Errare humanum est
błądzić jest rzeczą ludzką.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis
czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.

Caeca invidia est
zazdrość jest ślepa.

Non scholae, sed vitae discimus
uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Aquila non capit muscas
orzeł nie zajmuje się łapaniem much.

Festina lente
śpiesz się powoli.